โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง     ประกาศผู้ชนะ ซื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม      
 
 


โครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝน...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ...

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เทพสถิตเกมส์ 20-21 ธ.ค. 2562...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์...


โครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝน...

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ...

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เทพสถิตเกมส์ 20-21 ธ.ค. 2562...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์...

พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" ประจำปีงบประมาณ 2562...

รำถวายเจ้าพ่อพญาแล ครบรอบก่อตั้งเมืองชัยภูมิ 201 ปี...

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒...

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข...
 
 
10 มี.ค. 2563 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
9 ต.ค. 2561 ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
6 ก.ย. 2561 การประหยัดพลังงาน
3 ก.ย. 2561 แผนผังงานบริการกองช่าง
29 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย)
22 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่)
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง
15 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะ ซื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านห...
2 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะ จ้างงานซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้า...
27 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ท...
6 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 108604 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน