โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561     การให้บริการ E-Service     สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562      
 
 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์...

พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" ประจำปีงบประมาณ 2562...

รำถวายเจ้าพ่อพญาแล ครบรอบก่อตั้งเมืองชัยภูมิ 201 ปี...

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒...


พิธีเจริญพระพุทธมนต์...

พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" ประจำปีงบประมาณ 2562...

รำถวายเจ้าพ่อพญาแล ครบรอบก่อตั้งเมืองชัยภูมิ 201 ปี...

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒...

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว...

ประชุม ประชาชมงานขุดลอกแก้มลิง...

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561...
 
 
9 ต.ค. 2561 ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
6 ก.ย. 2561 การประหยัดพลังงาน
3 ก.ย. 2561 แผนผังงานบริการกองช่าง
29 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย)
22 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่)
16 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน )
21 ก.พ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
6 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
6 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 53236 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน