โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวย ประจำปี 2561     กรอบยุทธศาสตร์ชาติ     การประชุม หารืองานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก (7 ส.ค. 61)      
 
 


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข...

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว...

ประชุม ประชาชมงานขุดลอกแก้มลิง...


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข...

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว...

ประชุม ประชาชมงานขุดลอกแก้มลิง...

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561...

พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล...

งานทอดกฐินสามัคคีของอำเภอเทพสถิต...

การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านดงลาน...
 
 
9 ต.ค. 2561 ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
6 ก.ย. 2561 การประหยัดพลังงาน
3 ก.ย. 2561 แผนผังงานบริการกองช่าง
29 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย)
22 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่)
16 ส.ค. 2561 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน )
6 ต.ค. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
6 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 19998 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน