องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือค่า...
  อบต.วะตะแบก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเ...

 
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561
Updated 2021-10-25