องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 

  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเ...
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้...
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อ ภายใน สน...

 
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561
Updated 2021-10-25