องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการประชาชน [ 5 มิ.ย. 2562 ]32
2 การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ต.ค. 2561 ]34
3 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 26 ต.ค. 2561 ]37
4 แผนผังงานบริการ [ 26 ต.ค. 2561 ]37
5 งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ [ 26 ต.ค. 2561 ]33
6 งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงป้าย [ 26 ต.ค. 2561 ]34
7 งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงโรงเรือน ที่ดิน [ 26 ต.ค. 2561 ]33
8 สรุปผลการดำเนินงาน [ 26 ต.ค. 2561 ]40
9 แผนผังงานบริการกองช่าง [ 25 ต.ค. 2561 ]37