องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 26 เม.ย. 2565 ]23
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]21
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]99
4 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]105
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 [ 29 มิ.ย. 2563 ]108
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]104
7 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]108
8 รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 18 มิ.ย. 2562 ]106
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวย ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]108