องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน ซอยห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]39
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ ซอยเข้าไร่นายบุญชู-นางฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]39
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น ซอยเข้าสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]42
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ จากป่าสักคุ้มบน-เข้าถนนกังหันลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]38
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมน ภายในหมู่บ้นวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2562 ]42
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว ซอยอ่างเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]42
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก ซอยบ้านอาจารย์ประไพร ประทุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]39
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี ซอยหน้าโรงเรียน ซอยกองทุนหมู่บ้าน และซอยเชื่อมซับหมี-เทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]40
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ สายช่องสำราญ-ซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]39
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม สายห้วยเกตุ-ยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]35
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา สายซับถาวร-หนองผักบุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]31
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน ซอยวัดป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]31
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคันดินเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]32
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม ในหมู่บ้านเทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]32
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว ซอยหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]32
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]30
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ เชื่อมต่อบ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]32
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]31
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน) บรรจุหิน ลำน้ำวะตะแบกน้อย หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]31
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน) บรรจุหิน ลำน้ำห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]31
 
หน้า 1|2