โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายไพรวัลย์ แทนทรัพย์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายสมัย แก้วใส   นายอาทิตย์ วิเชียรพัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางหนูแดง โชคพิพัฒน์ไพบูลย์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252215 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน