องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
สปสช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำนเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]34
2 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ววะตะแบก [ 27 ม.ค. 2564 ]32
3 คณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง [ 27 ม.ค. 2564 ]36
4 แบบฟอร์มเสนอโครงการ [ 2 ต.ค. 2563 ]35