โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 โอทอป สินค้าชุมชน

อุตสาหกรรมปูนปั้น

คุณพรมแดน ภูมิโคกรักษ์ อายุ 50 ปี

บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

หัตถกรรมจักรสานพื้นบ้าน

คุณสำลี พูคุ้ม  อายุ 83 ปี

บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา หมู่ที่ 21

 หัตถกรรม เชี่ยวชาญเรื่อง ทำไม้กวาดดอกหญ้า

 คุณใส หวังรวมกลาง อายุ 69 ปี

   บ้านมอสามชั้น หมู้ที่ 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252206 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน