องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]25
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]26
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ [ 4 เม.ย. 2565 ]24
4 ผลการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ [ 1 เม.ย. 2565 ]27
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 14 มี.ค. 2565 ]27
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 มี.ค. 2565 ]24
7 นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด [ 4 มี.ค. 2565 ]25
8 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]27
9 แผนบริหารความเสี่ยง [ 15 พ.ย. 2564 ]28
10 มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 พ.ย. 2564 ]31
11 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 29 ต.ค. 2564 ]25
12 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 29 ต.ค. 2564 ]26
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]25
14 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]101
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 30 ก.ย. 2563 ]88
16 มาตรการในการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง การทุจริต [ 3 ต.ค. 2562 ]105
17 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]99
18 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 17 มิ.ย. 2562 ]107
19 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 มิ.ย. 2562 ]103
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 มิ.ย. 2562 ]96
 
หน้า 1|2