องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]105
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแก้ไขปัญหา น้ำลอดถนน สายแยก 2354 ศาลตะปู่-เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ [ 12 พ.ค. 2564 ]103
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปา หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ [ 29 เม.ย. 2564 ]105
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 [ 29 เม.ย. 2564 ]103
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 [ 29 เม.ย. 2564 ]101
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-36 สายสมแยก นม 4033 อ่างเก็บน้ำ-เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ [ 16 เม.ย. 2564 ]101
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา [ 8 เม.ย. 2564 ]103
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน [ 23 มี.ค. 2564 ]102
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ คุ้มนอก บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 [ 4 มี.ค. 2564 ]95
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-012 สายแยก205 ห้วยฝรั่ง-ดงลาน เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง [ 15 ก.พ. 2564 ]95
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงหินคลุก เส้นทางวัดซับหมี-หมู่บ้านโคกไค หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี [ 15 ก.พ. 2564 ]90
12 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]96
13 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]94
14 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]94
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.110-14 สายบ้านโคก-โบสถ์คริสเตียน-หนองผักบุ้ง บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 [ 14 ม.ค. 2564 ]88
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรเส้นศาลากลางบ้าน-เข้าทุ่งกังหันยกร่องคันดิน หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น [ 14 ม.ค. 2564 ]91
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ [ 14 ม.ค. 2564 ]92
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ เข้าพื้นที่แปลงเกษตร [ 14 ม.ค. 2564 ]91
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายวิเชียร-หน้าบ้านนายบุญเลี่ยม หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ [ 14 ม.ค. 2564 ]94
20 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ110-08 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ110-008 สายบ้านหนองหิน-อ่างเก็บน้ำวังคก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน [ 13 ม.ค. 2564 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7