โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 สถานที่ท่องเที่ยว

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม

การนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญ คือ “กังหันลม” ในการเปลี่ยน พลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม เป็นพลังงานกลก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ที่สำคัญพลังงานลมใช้ไม่มีวันหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

 

ทุ่งกังหันลม....องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ทุ่งกังหันลมถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ในตำบลวะตะแบก ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย โดยอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก มีจำนวน 82 ต้น ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน คือ

  1. หมู่บ้านโคกไค หมู่ที่ 5
  2. หมู่บ้านซับหมี หมู่ที่ 6
  3. หมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
  4. หมู่บ้านมอสามชั้น หมู่ที่ 12
  5. หมู่บ้านเขากี่ หมู่ที่ 14
  6. หมู่บ้านซับไทร หมู่ที่ 15
  7. หมู่บ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 16
  8. หมู่บ้านซับถาวรพัฒนา หมู่ที่ 17
  9. หมู่บ้านเทพภูทอง หมู่ที่ 18

-----------------------------------------------------------

พิกัด 15.427765, 101.435062

      

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 25265 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน