วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง เยียวยาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปา หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 110-36 สายสามแยก นม 4033 ? อ่างเก็บน้ำ - เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวะตะแบกบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง