วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านซับไทร ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเกตุ-ยางเกี่ยวแฝก ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2561
จ้างถมดินพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ้านวะตะแบก ม.1 (ศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านซับไทร ม.15 เส้นทางจากแยกถนนลาดยาง สาย 205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกไค ม.5 เส้นทางบ้านโคกไค-หนองผักบุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านดงลาน หมู่ที่ 11 เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเกตุ-บ้านยางเกี่ยวแฝก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)