วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย กองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-012 สายแยก 205 - ห้วยฝรั่ง - ดงลาน หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-038 แยก 205 - ซับกระป๋อง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-047 แยกวัดเขากำแพง-ทุ่งกังหัน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิพาร์ค) ชัยภูมิดินแดนแห่งโลก 3 มหายุค และป้ายสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อไดสตาร์ทฟอร์ด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-4644 ชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเครื่องปิโตนัด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-0174 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3756 ชัยภูมิ นำเข้าศูนย์ Toyota โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อชุด PPE และหน้ากาก Face Shield ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง