องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง การกำหนอดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]4
3 3 เก็บ 3 โรค [ 13 ธ.ค. 2564 ]25
4 เรื่อง ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา [ 13 ธ.ค. 2564 ]21
5 แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง [ 2 ธ.ค. 2564 ]23
6 แผนที่หน่วยเลือกตั้ง [ 16 พ.ย. 2564 ]47
7 สีบัตรเลือกตั้ง [ 9 พ.ย. 2564 ]36
8 แบขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน [ 5 พ.ย. 2564 ]32
9 สนง. กกต ข้อแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต และสมาชิก อบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]42
10 ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.ย. 2564 ]49
11 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2564 ]53
12 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 [ 31 ส.ค. 2564 ]46
13 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม ?วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564? ด้วยการ "ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า [ 21 ก.ค. 2564 ]48
14 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 29 มิ.ย. 2564 ]44
15 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 พ.ค. 2564 ]46
16 การขึ้นทะเบียนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 19 พ.ค. 2564 ]46
17 แบบคำร้องทั่วไป [ 19 พ.ค. 2564 ]43
18 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]46
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]44
20 แผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 28 ต.ค. 2563 ]42
 
หน้า 1|2