องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


อบต.วะตะแบก ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน หมู่บ้านในเขตพื้นที่วะตะแบก วันที่ 16 สิงหาคม 2565


2022-08-16
2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-03
2022-01-13
2021-04-14