องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อ ภายใน สนง. เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนผู้เข้ารับบริการค่ะ 🙏


2022-08-16
2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-03
2022-01-13
2021-04-14