องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565


2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-03
2022-01-13
2021-04-14
2020-10-27