องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแก่บ้านผู้ติดเชื้อ covid-19 บ้านซับถาวรพัฒนา หมู่ 17


2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-03
2022-01-13
2020-10-27
2020-10-21
2020-09-14
2020-08-15