องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงป้าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงป้าย
 
หน้า 2
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก