องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงโรงเรือน ที่ดิน

    รายละเอียดข่าว

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ

ที่ติดกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสร้างนั้น    เอกสารประกอบ งานจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงโรงเรือน ที่ดิน
 
หน้า 2
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก