โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง 6
  15 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ ซื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 9
  2 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม 4
  2 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างงานซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ 3
  27 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา 4
  27 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกส์คอนกรีตเส้นทางคมนาคมขนส่งหมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ 1
  27 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ 2
  26 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตตรงข้ามบ้านนายอนันท์ เพียกขุนทด ไปบ้านนางอรญาณี จิตร์มา หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ 1
  26 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหลังวัดเทพภูทอง หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง 1
  13 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 126638 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน