โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 มิ.ย. 2564    ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 20
  12 พ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างแก้ไขปัญหา น้ำลอดถนน สายแยก 2354 ศาลตะปู่-เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ 14
  29 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปา หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ 15
  29 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 14
  29 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกไค หมู่ที่ 5 24
  16 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-36 สายสมแยก นม 4033 อ่างเก็บน้ำ-เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ 12
  8 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา 11
  23 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน 12
  4 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ คุ้มนอก บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 11
  15 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-012 สายแยก205 ห้วยฝรั่ง-ดงลาน เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252236 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน