โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน 8
  11 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน 5
  16 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง 13
  15 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ ซื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 20
  2 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม 16
  2 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างงานซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ 12
  27 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 17 บ้านซับถาวรพัฒนา 12
  27 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลติกส์คอนกรีตเส้นทางคมนาคมขนส่งหมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ 6
  27 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ 7
  26 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตตรงข้ามบ้านนายอนันท์ เพียกขุนทด ไปบ้านนางอรญาณี จิตร์มา หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ 9

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 136758 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน