โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 36
  20 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 16
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 11402 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน