โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 14
  17 ส.ค. 2563    ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 11
  10 ส.ค. 2563    ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 10
  5 ส.ค. 2563    สมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 12
  6 ก.พ. 2563    ประชุมสภา 2563 11
  27 ธ.ค. 2562    ห้องกิจการสภา 10
  15 ส.ค. 2562    นัดประชุมสภา 13
  15 ส.ค. 2562    เชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 11
  15 ส.ค. 2562    ขอเชิญประชุมสภาครั้งที่ 1/2562 11
  24 พ.ค. 2562    ประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252407 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน