โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ส.ค. 2561    งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย) 12
  22 ส.ค. 2561    งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่) 13
  16 ส.ค. 2561    งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ) 16
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252406 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน