โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 พ.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11
  19 พ.ค. 2564    การขึ้นทะเบียนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 13
  19 พ.ค. 2564    แบบคำร้องทั่วไป 17
  18 พ.ค. 2564    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13
  28 ต.ค. 2563    แผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 61
  25 ก.ย. 2563    องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563" เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนขบ้า 3271
  9 ส.ค. 2563    สื่อให้ความรู้โควิด 74
  4 ส.ค. 2563    การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 68
  19 ก.ค. 2563    เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อนกันนะคะ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 101
  3 มิ.ย. 2563    พิธีลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต นำโดย นายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 79

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 216035 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน