โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ส.ค. 2563    สื่อให้ความรู้โควิด 1
  4 ส.ค. 2563    การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 3
  19 ก.ค. 2563    เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อนกันนะคะ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 15
  3 มิ.ย. 2563    พิธีลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต นำโดย นายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 9
  10 มี.ค. 2563    รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 32
  27 ธ.ค. 2562    พรบ.ภาษีที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 6
  9 ต.ค. 2561    ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน 346
  6 ก.ย. 2561    การประหยัดพลังงาน 206
  3 ก.ย. 2561    แผนผังงานบริการกองช่าง 284
  29 ส.ค. 2561    งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย) 278

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 130919 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน