โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 7
  21 ก.ค. 2564    ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564” ด้วยการ "ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า 19
  29 มิ.ย. 2564    การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 19
  19 พ.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17
  19 พ.ค. 2564    การขึ้นทะเบียนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 14
  19 พ.ค. 2564    แบบคำร้องทั่วไป 15
  18 พ.ค. 2564    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 11
  28 ต.ค. 2563    แผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 15
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252210 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน