องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓


๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก นำโดย ท่านนายกไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก นายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าว่าที่การอำเภอเทพสถิต
2022-01-13
2020-10-27
2020-10-21
2020-09-14
2020-08-15
2020-07-18
2020-07-03
2020-06-25
2020-06-25
2020-06-19