องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั่งที่ 2 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั่งที่ 2 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก