องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
 
หน้า 2
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก