องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก