องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.วะตะแบก


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก