องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานงบแสดฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานงบแสดฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก