องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ขอเชิญประชุมสภาครั้งที่ 1/2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาครั้งที่ 1/2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก