องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก