โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลวะตะแบก

อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 36230

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4405-6188

E-mail adminTB3@watabaek.go.th

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252403 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน