โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงลาน หมู่ที่ 11 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 11 กันยายน 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกได้เข้าร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงลาน หมู่ที่ 11 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยได้มอบเกลือไอโดีนให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วย