โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  และนายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ณ หมู่บ้านห้วยฝรั่ง หมู่ที่ 4 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ บริเวณสระน้ำสาธารณะคุ้มลาดชัน โดยมีท่านนายอำเภอ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในการเปิดงาน