โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561)


วันที่ 24 ก.ย.61 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2561) โดยจังหวัดชัยภูมิ/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด