โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ได้ลงพื้นที่ปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ