โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านเทพภูทอง


การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านเทพภูทอง หมู่ที่ 18 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ในวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพ