โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบละตะแบกได้ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 22 หมู่บ้าน ในตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ