โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชน หมู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ