โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสภา อบต. วะตะแบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2


การประชุมสภา อบต. วะตะแบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2