โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ,การออกพื้นที่รับชำระภาษี และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านโคกไค หมู่ 5 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ,การออกพื้นที่รับชำระภาษี และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านโคกไค หมู่ 5 อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้วย เช่น โรงพยาบาลเทพสถิต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต เป็นต้น