โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านซับถาวร หมู่ที่ 17 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาต้านยาเสพติด


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกได้เข้าร่วมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านซับถาวร หมู่ที่ 17 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาต้านยาเสพติด