โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 1 ก.ค. 2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

(ผู้อ่าน 64 คน)

วันที่ 19 ก.พ. 2562

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข

(ผู้อ่าน 107 คน)

วันที่ 6 ธ.ค. 2561

ประชุม ประชาชมงานขุดลอกแก้มลิง

(ผู้อ่าน 142 คน)

วันที่ 20 พ.ย. 2561

งานทอดกฐินสามัคคีของอำเภอเทพสถิต

(ผู้อ่าน 125 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2561

การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านดงลาน

(ผู้อ่าน 126 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2561

การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านเทพภูทอง

(ผู้อ่าน 115 คน)

วันที่ 18 ก.ย. 2561

การประชุมสภากาแฟ 2561

(ผู้อ่าน 156 คน)

No results found

เลื่อนลง