โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน )
    รายละเอียดข่าว :

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ที่ติดกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

    เอกสารประกอบ : งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 71542 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน