วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสาย วะตะแบก - ห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมผิวทาง หน้าบ้าน อบต.หล่ำ - ประปาบ้านห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 110-01 บ้านห้วยเกตุ-บ้านยางเกี่ยวแฝก บ้านเขากี่-บ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 14 และ หมู่ที่ 16 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัด
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 110-01 บ้านห้วยเกตุ-บ้านยางเกี่ยวแฝก บ้านหนองกระโจม-บ้านเขากี่ หมู่ที่ 16 และ หมู่ที่ 14 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีค
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.110-049 วังอีแหลม-บ้านเทพพนม ตำบลวะตะแบก ช่วงที่ 1 บ้านซับเจริญ บ้านเทพพนม หมู่ที่ 19 และหมู่ที่ 22 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.110-049 สายวังอีแหลม-บ้านเทพพนม ตำบลวะตะแบก ช่วงที่ 2 บ้านซับเจริญ บ้านเทพพนม หมู่ที่ 19 และหมู่ที่ 22 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
2  ก.ย. 2564
ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย กองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-012 สายแยก 205 - ห้วยฝรั่ง - ดงลาน หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-038 แยก 205 - ซับกระป๋อง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-047 แยกวัดเขากำแพง-ทุ่งกังหัน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง