วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.22 บ้านเทพพนม ช่วงที่ 1สี่แยกท้ายบ้านทางเข้าฟาร์มเลี้ยงหมู และช่วงที่ 2เส้นทางซอยศาลากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านหนองกระโจม ซอยบ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางซอยบ้าน นายมงคล นางสาวสำรวย นายไชวัฒน์ หมู่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนดินเส้นทางไร่นายอุดร สร้อยกลางเชื่อมต่อสายมอแดงเข้าแปลงเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านซับไทร ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังมน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเกตุ-ยางเกี่ยวแฝก ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2561
จ้างถมดินพร้อมปรับแต่งพื้นที่บ้านวะตะแบก ม.1 (ศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านซับไทร ม.15 เส้นทางจากแยกถนนลาดยาง สาย 205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง