วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านวับไทร สายบ้านนางจำเนียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านป่าข้าว สายป่าข้าว-ซับถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากบ้านนายสำราญ ถึงหน้าบ้านนางกัญหา บ้านเขากี่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านช่องสำราญ สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านหนองหิน ซอยโรงเรียน-หนองหิน-วังครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากี่ หมู่ที่ 14 ต่อจากบ้านนายประมวล สีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านวังมน แยก 205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน
26  ธ.ค. 2561
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางกลางหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านมอสามชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง