วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมแบบบ้านผู้ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ปลา โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ กข 4644 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
เหมาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯลฯ
25  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
คอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องสำรองไฟ
22  มี.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง