วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ทางข้าไร่นาง เดือนเพ็ญ เสาศิริ หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชน ผู้ที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
เช่ารถสุขาเคลื่อนที่และรถสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชน ผู้ที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
เช่าเต๊นท์โดม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชน ผู้ที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
เช่าเช่าเต๊นท์โดม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชน ผู้ที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าอ่างเก็บน้ำหุบดงลาน หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านวังมน ทางขึ้นสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 7 บ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ซอยวังอ้ายหลง (คุ้มซับน้อย) หมู่ที่ 7 บ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านห้วยเกตุ สายบ้าน อบต.เหล่ำ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านหวยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง