วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก 205-บ้านซับไทร บริเวณสวนกระบองเพชร หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางไทรงาม หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 007 สายบ้านซับเจริญ - วังอีแหลม หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง และ ถุง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน สพฐ.ในเขต อบต.วะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง และถุง ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยกป่ายาง - เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปไร่ผู้ใหญ่บ้าน ช่วงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 บ้านเขากี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 2354 ตู้โทรศัพท์บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา - เข้าทุ่งกังหัน หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกกองทุนโคกไค - เชื่อมถนนกังหันลม หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง